Thursday, May 6, 2010

Saya tidak suka soda, menyengat dan merusak gigi. Tapi kalau sedang pilek seperti sekaran ini, soda kelihatan sangat menyegarkan... Glek...

No comments:

Post a Comment